• انجام دادن یک فعل اصلی
  • نکات مهم برای یادگیری زبان انگلیسی
  • کتاب Blood Will Out
  • تغییرات فعل

زمان حال ساده

هرگاه عملی در سه زمان گذشته، حال و آینده به صورت تکرار انجام شود، حال ساده ...

کتاب Killing Jesus

Killing Jesus یک کتاب تاریخی است که توسط بیل اوریلی و مارتین داگراد در رابطه با ...

سری اول ضرب المثل ها

ضرب‌ المثل گونه‌ای از بیان است که معمولا تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی ...

اصطلاح Present

Present به عنوان یک اسم دو معنی دارد. A present به معنی یک هدیه است ...

10 راه تضمینی برای بهبود دایره لغات شما

دانستن لغات انگلیسی بیشتر، همیشه فایده‌های زیادی داشته است.

اعضای صورت و بدن

نام تعدادی از اعضای صورت و بدن انسان که معمولتر هستند.

نکات مهم برای یادگیری زبان انگلیسی

در کشور ما عموم افراد نظر مثبتی در رابطه با نحوه و نوع آموزش های مختص زبان انگلیسی ...

جدول زمان ها

زمان ظرف فعل محسوب می‌شود. در انگلیسی سه زمان گذشته، حال و آینده ...

کتاب Power Play

کتاب Power Play از دانیل استیل داستان دو کاپیتان قدرتمند و موفق یک صنعت است ...