• انجام دادن یک فعل اصلی
  • نکات مهم برای یادگیری زبان انگلیسی
  • کتاب Blood Will Out
  • تغییرات فعل

گرامر چیست؟

گرامر سیستم هر زبان است. افراد گاهی اوقات گرامر را به عنوان قوانین ...

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی پرمخاطب‌ترین و پر استفاده‌ترین زبان در دنیای امروز است.