اعضای صورت و بدن

نام تعدادی از اعضای صورت و بدن انسان که معمولتر هستند.

ابزار آلات موسیقی

ابزار معمول و مورد استفاده در ایجاد یک قطعه موسیقی.در صورتی که معانی کلمات را متوجه نشدید می‌توانید در قسمت نظرات سوال کنید و همینطور می‌توانید در قسمت نظرات جمله سازی کنید که این مسئله به یادگیری بهتر کمک خواهد کرد و تیم پشتیبانی سایت هم در صورت وجود، شما را از اشتباهاتتان آگاه خواهد کرد.

آب

خطر کمبود آب در زمین، حیات و تمامی موجودات آن را تهدید می‌کند. سعی کنیم از آب درست استفاده کرده و آن را برای آینده حفظ کنیم.


در صورتی که معانی کلمات را متوجه نشدید می‌توانید در قسمت نظرات سوال کنید و همینطور می‌توانید در قسمت نظرات جمله سازی کنید که این مسئله به یادگیری بهتر کمک خواهد کرد و تیم پشتیبانی سایت هم در صورت وجود، شما را از اشتباهاتتان آگاه خواهد کرد.

انواع خشکبار

خشکبار ها از مواد مغزی مورد علاقه ما ایرانیان هستند.در صورتی که معانی کلمات را متوجه نشدید می‌توانید در قسمت نظرات سوال کنید و همینطور می‌توانید در قسمت نظرات جمله سازی کنید که این مسئله به یادگیری بهتر کمک خواهد کرد و تیم پشتیبانی سایت هم در صورت وجود، شما را از اشتباهاتتان آگاه خواهد کرد.

انواع بدنه اتومبیل

اتومبیل ها در طرح ها و مدل های گوناگون تولید و به بازار عرضه می‌شوند.در صورتی که معانی کلمات را متوجه نشدید می‌توانید در قسمت نظرات سوال کنید و همینطور می‌توانید در قسمت نظرات جمله سازی کنید که این مسئله به یادگیری بهتر کمک خواهد کرد و تیم پشتیبانی سایت هم در صورت وجود، شما را از اشتباهاتتان آگاه خواهد کرد.

موقعیت ها

موقعیت های ما نسبت به اشیاء پیرامون.در صورتی که معانی کلمات را متوجه نشدید می‌توانید در قسمت نظرات سوال کنید و همینطور می‌توانید در قسمت نظرات جمله سازی کنید که این مسئله به یادگیری بهتر کمک خواهد کرد و تیم پشتیبانی سایت هم در صورت وجود، شما را از اشتباهاتتان آگاه خواهد کرد.

تفاوت استفاده از برخی کلمات

تفاوت در استفاده از برخی کلمات در انگلیسیِ آمریکایی و انگلیسیِ انگلیسی.در صورتی که معانی کلمات را متوجه نشدید می‌توانید در قسمت نظرات سوال کنید و همینطور می‌توانید در قسمت نظرات جمله سازی کنید که این مسئله به یادگیری بهتر کمک خواهد کرد و تیم پشتیبانی سایت هم در صورت وجود، شما را از اشتباهاتتان آگاه خواهد کرد.

انواع تن‌پوش

انواع تن‌پوش ها (پیراهن ها) در زبان انگلیسی.در صورتی که معانی کلمات را متوجه نشدید می‌توانید در قسمت نظرات سوال کنید و همینطور می‌توانید در قسمت نظرات جمله سازی کنید که این مسئله به یادگیری بهتر کمک خواهد کرد و تیم پشتیبانی سایت هم در صورت وجود، شما را از اشتباهاتتان آگاه خواهد کرد.

سبزیجات

لیست سبزیجاتی که همه روزه مقدار زیادی از آنها برای رفع نیاز غذایی ما استفاده میشوند ...