رنگ ها

چند رنگ پایه‌ و پر کاربرد در زبان انگلیسی. قرمز، آبی، زرد، سبز و ...

تفاوت بین See و Look و Watch

این سه فعل در نگاه اول هم معنی اند که البته اصلا اینطور نیست و در مورد کاربردشان ...

سه سیب که دنیا را تغییر دادند

سه سیب که دنیا را تغییر دادند. سیبی که حوا گاز زد، سیبی که بر سر نیوتن افتاد ...

موفقیت

پله هایی که برای کسب موفقیت باید طی کرد. شروع کنید، فکر کنید، تحلیل کنید و ...