گروه انگلیش پلاس متشکل از محصلان و دانشجویان فعال در زمینه زبان انگلیسی است که سال ها در این زمینه فعالیت داشته و دارند. ما یک تیم منظم هستیم و در کنار هم تلاش داریم تا موانع را کنار زده و به سمت هدفمان حرکت و در این مسیر شما را همراه خودمان کنیم.
بدون شک هیچ مانعی در مقابل اراده انسان توان ایستادگی ندارد و ما در اینجا تلاش خواهیم کرد با ارائه روش ها، مطالب، کتب و ... بستر لازم برای رشد و پیشرفت شما را فراهم کنیم.


به امید لحظات خوش برای شما
3.5.1393 - تیم انگلیش پلاس